Sponsorer & utställare

Skapa sponsorytor med hög interaktivitet och engagemang

Skapa en sponsorutställning med interaktivitet, texter, filmer, m.m. där sponsorer själva kan skapa innehåll och möta intressenter.

Flera sponsornivåer

För de viktigaste sponsorerna går det att ge en tydlig plats under hela sändningen, med möjlighet att när som helst starta videosamtal och chat.

Andra sponsorer kan synas i en sponsoravdelning där alla listas och att besökarna kan vandra runt bland de olika utställarna.

Förslag på nivåer vid fysiska, digitala och hybrida genomföranden:

  1. Får deltagarlisan
  2. Får ta personlig kontakt med deltagare under genomförandat
  3. Får exponering med logga
  4. Får exponering med logga, bilder, länkar, filmer, och chattutrymme
  5. Får lista på vilka som besökt montern
  6. Får avsatt tid i programmet för presentation
  7. Får extra tid, exempelvis veckan före- eller efter genomförandet för presentation.


    Låt oss visa hur andra gjrot!