Anmälan, biljetter & incheckning

Komplett system med alla funktioner för fysisk konferens, event, mässa mm.

Med konfigureringen får arrangören en smidig och integrerad lösning för anmälningar, biljetter, deltagarhantering, incheckning på plats och betalningar via kort eller faktura. Deltagarupplevelsen blir så smidig som möjligt och alla delar finns på plats.

Funktioner för att samla in anmälningar:

Anmälan & registrering

Enkel eller komplex - du väljer! Antingen vill ni som arrangör göra ett enkelt formulär designat med er logga och färger för att samla in namn och e-postadresser.
Eller så vill ni göra en komplex anmälan med olika produkter, priser, tillgänglighet, valbara tillägg etc. Vanliga valbara tillägg är exempelvis hotellbokning och måltider.
Låt oss visa er!

Vi vet att det är viktigt att innehåll och registreringsflöden ser olika ut från event till event. Vissa gånger ska anmälan ske åt någon annan och andra gånger ska innehåll skiljas mellan målgrupper. Coeo har kompetens och erfarenheter av flöden och hjälper givetvis till och rekommenderar vilket som passar er bäst!


Biljetter

Olika kategorier på biljetter? Många erbjuder olika kategorier och biljetter för VIP, talare, utställare eller studenter. Biljetten är personlig och ni väljer själva avbokningsvillkor och hur en deltagare kan ändra i sin biljett.

Betalningar

Kort eller faktura? Eller någon annan som ska betala? Vårt system stödjer komplexa betalningsflöden.

Incheckning på plats

Finns med olika nivåer - antingen skriver ni ut listan och prickar av på plats.
Vid större event vet vi att incheckningen är en kritisk faktor för att få en smidig hantering. Med vårt verktyg får samtliga deltagare en personlig QR-kod som med vårt verktyg scannas av på plats. Behöver ni hjälp vid incheckning erbjuder vi tjänster för detta. Vi hyr även ut vår utrustning för incheckning och print-on-demand namn-etiketter.


PS! Givetvis går det bra att ha ett eget system för anmälningar och biljetter. Då importerar vi deltagar-data (exempelvis som excel-fil).