UID21 - A Design Talk Show

Med föreläsare och deltagare från hela världen!

När Designhögskolan genomförde sina studentprojekt digitalt kunde man ännu tydligare nå ännu fler  företag och deltagare. Totalt kom dom 536 deltagare från 25 länder, företag som bland annat Apple, Electrolux, Volkswagen och Volvo, kunde ta del av framtidens design.

Samtliga 41 studenter skapade sina egna utställarrum i EXPO för att visa upp och presentera sina nyskapande designer.

Totalt visade 41 studenter upp sina projektpresentationer under eventet som pågick i två dagar. Studenterna hade i förväg laddat upp bilder, länkar, filmer och annat innehåll. Under eventet kunde samtliga 41 studenter ha live-samtal och live-presentationer för de som ville lyssna. Fördelen studenterna upplevde med att genomföra presentationerna digitalt var att de fick chans att prata med specifika personer - och att de kunde gå tillbaka och kontakta dem även efter livesändningen. 

536 deltagare från 25 länder kunde under dessa dagar ta del av framtidens design.

Studenternas projektpresentationer och sändningen från live-eventet fanns kvar på eventhemsidan tre veckor efter genomförandet. Detta gjorde det möjligt för plattformens deltagare att komma tillbaka och titta på innehållet och presentationerna även i efterhand. Den största fördelen var att deltagare också kunde nätverka och interagera med personer som dom annars i den fysiska ”världen” inte hunnit med.