Klart bättre än Zoom/Teams! - Enligt Spielfabrique

Komplexa flöden, men lätta att förstå

Matthes Lindner och hans team på Spielfabrique ville skapa ett mer strukturerat och professionellt digitalt möte som skulle inkludera många olika moment, men där de hade tre tydliga syften:

  1. Berätta om deras verksamhet
  2. Låta deltagare samtala utifrån förbestämda teman
  3. Låta deltagare ha privata 1-to-1 samtal med mentorer

För att lyckas sy ihop alla moment till en helhet och skapa en gemensam diskussion under dagen blev lösningen att samla allt på en gemensam plattform hos Coeo.

Detta kunde med framgång genomföras genom:

  • En anpassad plattform med enkla och tydliga anvisningar till deltagarna.
  • Tydligt program med angiven agenda. Varje aktivitet hade avsatt tid och tydliga mål för varje programpunkt.

  • Alla deltagare skapade sig personliga profiler och för att kunna nätverka och delta i diskussioner. Genom att samla allt på samma plattform kunde Matthes och hans team underlätta sin kommunikation, skapa tydliga mål och engagera samtliga deltagare i alla moment. Dessutom insåg de rätt snabbt att Coeo var enkelt att använda och hade massor av funktioner de inte visste att de behövde!

Genererade tusentals interaktioner mellan deltagarna

What set COEO apart for us was an overwhelmingly positive feedback from our attendees about how easy and intuitive the platform felt, despite the complexity of activities that we had planned.

Matthes Lindner