Hybridkonferensen VIND

Genom att köra VIND som hybridkonferens nådde Svensk Vindenergi ännu fler deltagare!

Den årligt återkommande konferensen VIND genomförs för landets främsta inom området.


Några saker som gjordes för att skapa värde för digitala och fysiska deltagare var att sätta det digitala först - alla deltagare fick tillgång till det digitala innehållet, vare sig man närvarade fysiskt eller digitalt. Några andra fördelar som Svensk Vindenergi och Coeo gjorde under genomförandet för att sammanföra digitala och fysiska deltagare och möjliggöra interaktion var:

  • Att använda sig av Coeos mobilanpassade plattform där både digitala och fysiska deltagare ställde frågor till scenen via funktionen ASK, likväl som alla deltagare röstade digitalt. Att plattformen är mobilanpassad gjorde också att digitala och fysiska deltagare kunde träffa varandra och interagera via privata videosamtal/chatsamtal samt möjlighet att byta visitkort med varandra
  • Att tillsammans köra en digital livesändning med försnack en vecka innan konferensen - för att fylla sidan med extra innehåll och få fler tillfällen för deltagarna att nätverka och interagera med varandra
  • Att på scenen sätta upp en skärm där digitala deltagare syntes
  • Att fysiska sponsorer fick vid angivna klockslag/programpunkter presentera sig för digitala deltagare - en chans att exponeras ännu mer