DevRes 2021

Obegränsat antal sändningar och dagar. En hållbar konferens med världen som spelplan

Tillsammans med PCO:n Umeå Congress anordnades den internationella konferensen DevRes 2021 - Development Research. Med hjälp av Coeos plattform kunde konferensen pågå i nio parallella sessioner med totalt 51 (!) sändningar och nå ut till över 700 deltagare från 42 länder.

Konferensen pågick i nio parallella sessioner under totalt tre dagar.

Fördelen med att hålla konferenser i Coeos plattform är att man kan nå ut till fler deltagare och att innehåll finns kvar i efterhand. Dessutom är vi på Coeo extra glada att konferensen fokuserade på temat hållbarhet. Hållbarhet och en minskad klimatpåverkan ligger Coeo nära hjärtat.

Med totalt 51 (!) sändningar kunde konferensen nå ut till över 700 deltagare från 42 länder.