Change the Game

En mix av fysisk konferens och digitalt innehåll

Organisationen Change the Game genomför varje år flertalet aktiviteter för att främja rörelserikedom i alla åldrar - bland annat genomför de en årlig konferens med fokus på just rörelse och aktivitet.

En viktig målsättning för Change the Game är att sprida kunskap om rörelserikedom. Genom att erbjuda ett digitalt alternativ kunde de både nå fler deltagare, men även med hjälp av Coeos plattform, öka möjligheten till nätverkande mellan samtliga deltagare. Tillsammans skapade vi en plattform där de kunde samla de digitala sändningarna, låta samarbetspartners synas och ge deltagarna optimala förutsättningar för att skapa och hålla kontakten mellan varandra. 

Change the Game samlade allt digitalt innehåll på sin egen konferenssida och lät alla deltagare ta del av innehållet, oavsett om de hade en fysisk eller digital biljett.

En mix av fysisk konferens och digitala sändningar.

Under en hel vecka varvades fysiska aktiviteter och workshops med digitala föreläsningar och nätverkande på plattformen. Ett strålande exempel på när det fysiska mötet och de digitala fördelarna möts i en symbios och skapar värde för samtliga konferensdeltagare!  

"Coeo har gett oss spännande möjligheter att testa nya sätt att skapa värdefulla mötesplatser. Att dessutom plattformen hela tiden utvecklar fler och bättre funktioner gör resan för oss än mer givande."

Tom Englén, Verksamhetsledare Change the Game